Selçuk Üniversitesi Kayıt ve Şifre İşlemleri Hakkında Duyuru Yaptı

Sıradaki içerik:

Selçuk Üniversitesi Kayıt ve Şifre İşlemleri Hakkında Duyuru Yaptı

e
sv

Uzaktan Eğitim Kararı Alan Üniversiteler Hangileri: 107 Üniversite Listede

345 okunma — 16 Eylül 2020 05:24

Uzaktan eğitim kararı alan üniversiteler, sizler için bir araya getirdik.

Uzaktan Eğitim Kararı Alan Üniversiteler Listesi

Uzaktan Eğitim Kararı Alan Üniversiteler Hangileri 107 Üniversite Listede

YÖK, üniversitelerin eğitim modelini kendilerinin açıklayacağını duyurduktan sonra bir çok üniversite eğitim modellerini açıkladı. Peki hangi üniversiteler uzaktan eğitim, hangileri hibrit sisteme geçti. Sizler için liste haline getirdik.

Abdullah Gül Üniversitesi 

(2020-2021 akademik yılı güz yarıyılında eğitimin tamamen online (senkron/asenkron) sürdürülmesine karar verilmiştir.)

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 

(Lisans (hazırlık sınıfı hariç olmak üzere) ve lisansüstü programlarında verilen teorik ve uygulamalı derslerin başarı notu hesabında ara sınav notunun %20 ağırlığında, dönem sonu sınav notunun %80 ağırlığında kabul edilmesine,Dönem sonu sınavlarının yüz yüze yapılmasına, karar verilmiştir)

Afyon Kocatepe Üniversitesi 

(Gün döneminde ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda derslerin çoğunluğunda uzaktan eğitim, uygulamasının yüzyüze yapılması zorunlu olan bazı derslerin uygulamalarında ise yüz yüze eğitimin olduğu karma eğitim uygulanacaktır)

Adıyaman Üniversitesi 

(2020-2021 Güz Yarı Yılı uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleşecektir.)

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 

(Teorik derslerin uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına, Lisans ve Pedagojik Formasyon programlarında bulunan öğretmenlik uygulaması, okul deneyimi, kurum deneyimi eğitimi alan öğrencilerin ilgili derslerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK tarafından belirlenecek takvim ve yönteme göre yürütülmesine, karar verilmiştir.)

Akdeniz Üniversitesi 

Akdeniz üniversitesi de uzaktan eğitim kararı alan üniversiteler arasında (2020-2021 Güz Döneminde yüz yüze eğitimin yapılmamasına karar verilen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi salgın sürecine bağlı olarak yeniden değerlendirilecek. (Uygulamalı eğitimler ertelenecek))

Aksaray Üniversitesi 

(2020-2021 Güz Yarı Yılı uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleşecektir.)

Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi 

(Tıp Fakültesi için dersler Dönem I,II ve III sınıflarında uzaktan eğitim yoluyla, IV sınıfında ise öğrencinin tercihine bağlı olarak uzaktan ve/veya yüz yüze eğitim yoluyla verilecektir. Diş Hekimliği Fakültesi için güz ve bahar yarıyılında teorik dersler uzaktan eğitim yoluyla verilecektir. Bahar yarıyılında laboratuvar uygulaması olan dersler ise yüz yüze yapılacaktır.)

Amasya Üniversitesi (Üniversitemiz bünyesinde 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında derslerin uzaktan eğitim yolu ile yapılmasına ve birimlerimiz tarafından dersin özelliğine göre senkron veya asenkron olarak belirlenerek yürütülmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.)

Anadolu Üniversitesi(2020-2021 Güz Dönemi’nde teorik derslerin mümkün olduğunca uzaktan eğitim-öğretim yöntemleri ile yürütülecek ve pandeminin seyrine göre eğitim-öğretim metotlarında değişiklik yapılabilir.)

Ankara Hacı Bayramı Veli Üniversitesi (Hem hibrit hem uzaktan eğitim verilecek.)KAPAT [X]

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi(Üniversitemizde 2020-2021 öğretim yılı güz döneminde, yükseköğrenimin uzaktan öğretim yoluyla sürdürülmesi kararlaştırılmıştır.)

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi(Yabancı dil hazırlık sınıfları, ön lisans, lisans ve lisanüstü düzeylerde tüm teorik dersler ve bu derslerle bütünleşen uygulama/laboratuvar derslerinin uzaktan eğitim yöntemiyle sürdürülecek. Uygulamalı eğitimin zorunlu olduğu programlarda, akademik birimler arasında geçişler kısıtlanarak, ilgili enstitüler yetkilendirildi. Güz dönemi, ara, yılsonu ve bütünleme sınavları proje /ödev şeklinde sürdürülecek)

Ankara Üniversitesi (Tıp, diş hekimliği ve veteriner hekimliği seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitime devam edecek. Diğer bölümlerde eğitim uzaktan eğitimle yürütülecek.)

Ardahan Üniversitesi  Ardahan Üniversitesi de Uzaktan eğitim kararı alan üniversiteler arasında. (2020-2021 Güz Yarı Yılı uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecekti.)

Artvin Çoruh Üniversitesi (2020-2021 Güz Yarı Yılı uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecekti.)

Atatürk Üniversitesi (Hazırlıkların hem yüz yüze hem de uzaktan öğretim modellerine uyumlanabilecek biçimde düzenlendiği duyuruldu.)

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ( 2020-2021 güz yarıyılında Diş Hekimliği Fakültesi, Eğitim Fakültesi (Sadece MEB uygulamaları), Tıp Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülen lisans ve lisansüstü programlarındaki derslerin karma eğitim (uzaktan + yüz yüze) şeklinde yapılmasına, bunun haricindeki birimlerde yürütülen ön lisans ve lisans programlarındaki derslerin sadece “uzaktan öğretim” yoluyla yapılmasına karar verilmiştir.)

Balıkesir Üniversitesi (Tıp Fakültesi 4’üncü, 5’inci, 6’ncı sınıf öğrencileri ve Veteriner Fakültesi 5’inci sınıf öğrencileri yüz yüze, bunlar dışında kalan tüm birimler uzaktan eğitim şeklinde olacak.)

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Tıp Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü haricindeki tüm bölüm ve programlarda bütün derslerin “Uzaktan Öğretim” yoluyla yapılmasına karar verilmiştir.)

Bartın Üniversitesi (2020-2021 Güz Yarı Yılı uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek.)

Batman Üniversitesi (2020-2021 Güz Yarı Yılı uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek.)

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (2020-2021 Güz Yarı Yılı uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek. )

Bingöl Üniversitesi (2020-2021 Güz Yarı Yılı uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek.)

Bitlis Eren Üniversitesi (Üniversitemiz Senatosu, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda bütün birimlerimizdeki derslerin ağırlıklı olarak uzaktan eğitim yoluyla yapılması kararını almıştır. Sadece Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Yüksekokulu’nun bazı bölüm ve programlarındaki uygulamalı derslerin bir bölümü ilk 8 hafta uzaktan eğitim yoluyla sonraki haftalarda yüzyüze verilecektir. Alınan kararlar, covid-19 salgınının seyrine göre yeniden değerlendirilecektir)

Boğaziçi Üniversitesi (Final sınavları yüz yüze yapılacak, laboratuvarda yapılacak çalışmalara katılacak öğrenciler form dolduracak. Okuldaki yurtlardan biri de karantina yurdu olarak hizmet verecek.)

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarındaki tüm dersler eşzamanlı çevirimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Diş hekimliği Fakültesi 4 ve 5. sınıf, Tıp Fakültesi 4, 5 ve 6. sınıf ve Mimarlık Fakültesi 4. sınıf uygulama dersleri pandemi şartlarına uygun olarak yeterli sayıda gruplara bölünerek yüz yüze yapılacaktır.)

Bursa Teknik Üniversitesi (2020-2021 Güz Yarı Yılı uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek.)

Bursa Uludağ Üniversitesi (2020-2021 Güz Yarı Yılında karma eğitim yapılacak..)

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi (Tıp Fakültesi 4’üncü, 5’inci, 6’ncı sınıf öğrencileri yüz yüze, Eğitim Fakültesi 4’üncü sınıf “Öğretmenlik Uygulaması 1 ve Okul Deneyimi” derslerinin MEB’e bağlı okulların açılması ve MEB ile YÖK Başkanlığının kararı doğrultusunda MEB’e bağlı okullarda yüz yüze yapılması, İlahiyat Fakültesinin “Arapça Hazırlık Muafiyet Sınavı’nın” yüz yüze yapılması ve Devlet Konservatuar 1. Sınıf çalgı uygulama derslerinin yüz yüze yapılmasına geri kalan birimlerde uzaktan eğitim uygulaması yapılmasına karar verildi.)

Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı Karatekin Üniversitesi de Uzaktan eğitim kararı alan üniversiteler arasında yerini aldı. (Derslerde yüz yüze-Online Öğretim Modeli uygulanacaktır.)

Çukurova Üniversitesi (Tıp Fakültesinde 1, 2, 3, 4, 5’inci sınıflarda online eğitim; 6’ncı sınıfta ise yüz yüze eğitim yapılacak. Tıp Fakültesi 4’üncü ve 5’inci sınıf öğrencilerinden önceki dönemlerde eksik stajları bulunanlar bu stajlarını yüz yüze eğitim ile, Diş Hekimliği Fakültesinde 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıflar online eğitim; 5’inci sınıflarda teorik dersler online, uygulamalar ise yüz yüze eğitim ile yapılacak. Devlet Konservatuvarında teorik dersler online, uygulamalı derslerin teorik kısmı online, uygulama kısmı yüz yüze eğitim ile yapılacak. Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği Programında uygulamalı dersler yüz yüze eğitim ile yapılacak. Geri kalan tüm birimlerde uzaktan eğitim uygulanacak.)

Dicle Üniversitesi  Dicle Üniversitesi de Uzaktan eğitim kararı alan üniversiteler arasında yerini aldı. (Dicle Üniversitesi Senatosu, 12 Eylül’de, Sağlık Bakanlığı’nın önerileri ve Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) yayınladığı normalleşme rehberi doğrultusunda 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz döneminin uzaktan öğretim olması yönünde karar aldı)

Dokuz Eylül Üniversitesi (Tıp fakültesi dönem 6 dışında diğer programlar uzaktan eğitim yoluyla yürütülecek)

Düzce Üniversitesi (Bazı bölümler uzaktan bazı bölümler hibrit.)

Ege Üniversitesi (Örgün ve uzaktan eğitim birlikte uygulanacak. Tıp, diş hekimliği fakülteleri ve yabancı diller yüksekokulu hariç diğer fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları derslerin yüzde 40’ını online olarak yapacak.)

Erciyes Üniversitesi (Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Sağlık Bilimleri, Veteriner, Spor Bilimleri, Güzel Sanatlar Fakültelerinde ve Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu hibrit eğitim modeliyle, geriye kalan birimler uzaktan eğitim yoluyla eğitim yapacak.)

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Esnek zaman ve seyretilmiş fiziki mekan modeli (hibrit) ile eğitim yapılacak. Detaylar daha sonra açıklanacak)

Erzurum Teknik Üniversitesi (2020-2021 Güz Yarı Yılı uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek.)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (2020-2021 Güz Yarı Yılı uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek. Akademik birimlerde hangi öğretim mtedonun uygulanacağının Üniversitelerin Senatoları tarafınca belirlenmesi Uygulama ve laboratuvar derslerinin uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına, mümkün olmayan durumlarda ise yarıyıl sonunda veya bahar aylarında yüzyüze yapılmasına)

Eskişehir Teknik Üniversitesi (2020-2021 Güz Yarı Yılı uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek. Akademik birimlerde hangi öğretim mtedonun uygulanacağının Üniversitelerin Senatoları tarafınca belirlenmesi Uygulama ve laboratuvar derslerinin uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına, mümkün olmayan durumlarda ise yarıyıl sonunda veya bahar aylarında yüzyüze yapılmasına)

Galatasaray Üniversitesi (Üniversitemizin önlisans, lisans ve lisansüstü programlarındaki teorik derslerin, teorik ders ile bütünleşen laboratuvar/atölye uygulamalarının ve Fransızca Hazırlık Sınıflarındaki derslerin uzaktan öğretim yolu ile akademik birimlerin ilan ettikleri ders programlarında yer alan ders saatlerinde çevrim içi (online) yapılmasına; Ara sınavlar ve diğer yarıyıl içi çalışmaların süreç odaklı olarak çevrim içi ve/veya dijital ortamda ödev, proje vb. yöntemlerle gerçekleştirilmesine, yarıyıl sonu (final ve bütünleme) sınavlarının uygulanma yönteminin ise COVID-19 salgınının seyrine göre Aralık ayının başında değerlendirilmesine; Lisansüstü tez savunmaları ile doktora yeterlik sınavlarının gerekli tedbirler alınarak yüz yüze yapılmasına, yüze yüze yapılamadığı durumda ötelenerek COVID-19 salgınının seyrine göre konunun Aralık ayının başında tekrar değerlendirilmesine; Söz konusu dönemde, öğrencilerimizin COVID-19 salgınına yönelik gerekli tedbirleri almak ve HES kodu ibraz etmek koşuluyla yerleşkemizdeki derslikler, kütüphane, laboratuvarlardan kontrollü bir şekilde yararlanabilmelerine karar verilmiştir.)

Gazi Üniversitesi (2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde Eğitim Öğretim faaliyetlerinin Hibrit (uzaktan öğretim+yüz yüze) bir şekilde yapılmasına, uygulama esasları ile ilgili detaylı çalışmaların en kısa süre içerisinde yapılacak Senato toplantısında sonuca bağlanmasına karar verilmiştir.)

Gaziantep Üniversitesi (Tüm programlarda online eğitim yapılacak. Tıp fakültesi 1, 2 ve 3. sınıflar online eğitim, 4, 5 ve 6. sınıflar ise yüzyüze eğitim yapacaktır)

Gaziantep İslam Bilimleri ve Teknolojileri Üniversitesi (2020-2021 öğretim yılı güz yarıyılında İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı yüzde 100 Arapça Bölümü hariç tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü derslerin uzaktan öğretim yöntemiyle devam etmesine ve uzaktan öğretimle verilmesine üniversitemiz senatosu tarafından karar verilmiştir.)

Gebze Teknik Üniversitesi (Değerli öğrencilerimiz, 27.08.2020 tarihinde gerçekleştirilen üniversitemiz senato toplantısında 2020-2021 Güz döneminde lisans öğrencileri için eğitimin uzaktan eğitim yolu ile yapılmasına karar verilmiştir.)

Hacettepe Üniversitesi (Programlar bazında “tamamen uzaktan” veya “kısmen yüzyüze/hibrit” bir öğretim yaklaşımının benimsenmesi, Tüm teorik derslerin ve sadece teorik derslerden oluşan programların “tamamen uzaktan” öğretim ile çevrim içi yapılması, Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin pandemi koşulları altında görev yapacak olması değerlendirilerek, söz konusu öğrencilerinin uygulamalı derslerinin gerekli tedbirler ve seyreltme işlemleri ile “kısmen yüzyüze/hibrit” öğretim yöntemine göre yapılması ve öğretim programındaki seyreltme tedbirlerinin ilgili Fakülteler tarafından planlanması,)

Hakkari Üniversitesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 30.07.2020 tarihli “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi” çerçevesinde; olağanüstü küresel Covid-19 salgını nedeniyle 2020-2021 eğitim-öğretim akademik yılı güz yarıyılında önlisans, lisans ve lisansüstü programların tüm teorik ve teorik ağırlıklı derslerin ve sınavların uzaktan eğitim (çevrimiçi eşzamanlı veya çevrimiçi eş zamansız) yoluyla yürütülmesine; uygulama ağırlıklı derslerin ve sınavlarının ise pandemi süreci göz önünde bulundurularak, program bazında yüksekokullardan ve fakültelerden gelecek talepler doğrultusunda yüz yüze veya uzaktan (çevrimiçi eşzamanlı veya çevrimiçi eş zamansız) eğitim yoluyla verilmesine karar verilmiştir.)

Harran Üniversitesi (Harran Üniversitesi önlisans ve lisans eğitiminde 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz döneminde yüz yüze ve uzaktan öğretimi birlikte yürütme şeklinde karma (hibrit) bir usul izlenecektir. )

Hitit Üniversitesi (Uzaktan ve karma eğitim uygulanacak.)

Iğdır Üniversitesi (Yapılan Senato toplantısı neticesinde, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde Covid-19 salgınıyla mücadele önlemleri çerçevesinde Üniversitemizin tüm bölümlerinde ve hazırlık eğitimi programlarında çevrimiçi eşzamanlı olarak uzaktan eğitime geçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.)

İnönü Üniversitesi (Online ve hibrit sistem uygulanacak.

İskenderun Teknik Üniversitesi (2020-2021 Güz Yarı Yılı uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek.)

İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Karara göre lisans programlarımızda örgün ve uzaktan eğitim yöntemleri karma olarak takip edilecek, yalnızca uygulaması olan dersler için koşullar uygun olduğu takdirde sıkıştırılmış örgün uygulama programları gerçekleştirilecek. Ayrıca seçmeli dersler de örgün ve uzaktan dersler olarak iki gruba ayrılacak. Öte yandan lisansüstü programlarımızda mücbir sebep olmadıkça dersler örgün olarak işlenecek.)

İstanbul Teknik Üniversitesi (Ülkemizi de etkisi altına alan küresel COVID-19 salgın döneminde, olası hastalık risklerini en aza indirmek için 2020-2021 Güz Yarıyılında lisans ve lisansüstü eğitim – öğretimin Üniversitemizde uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülmesine karar verilmiştir. Bitirme projesi ve tasarım projesi çalışmaları için öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimiz, zorunlu hallerde ve gerekli tedbirler alınmak kaydıyla bire bir çalışmalarına devam edeceklerdir. Yüksek lisans ve doktora seviyesinde laboratuvarlarda yapılan çalışmalar gerekli önlemler alınmak kaydıyla devam edecektir. Staj çalışmaları, güz yarıyılında öğrencilerimizin talebi ve ilgili firmaların onayı alınarak yüz yüze yürütülebilecektir.)

İstanbul Üniversitesi (Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakülteleri ile Devlet Konservatuvarının pratik ve klinik uygulama derslerinin gerekli olan sağlık tedbirleri alınarak yüz yüze imkanlarla yapılmasının haricinde Üniversitemizdeki tüm akademik birimlerin ön lisans ve lisans programlarındaki ders, uygulama ve sınav faaliyetlerinin dijital imkanlarla ve uzaktan eğitim yöntemleriyle yapılması kararı alındı)

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa (Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 4, 5 ve 6’ıncı sınıf klinik uygulamaları, Veterinerlik Fakültesi 4 ve 5’inci sınıf klinik uygulamaları, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik programı 3 ve 4’üncü sınıf uygulamaları, Florance Nightingale Hemşirelik Fakültesi 4’üncü sınıf klinik uygulamaları ve sınavları uzaktan eğitim yoluyla yapılacak. Lisans üstü teorik dersler uzaktan öğretim yöntemiyle, tez ve uygulamalar yüz yüze yapılma kararı alındı.)

İzmir Bakırçay Üniversitesi (COVID-19 salgınının ülkemizdeki yayılımının en aza indirilmesi ve salgınla mücadele ile etkilerinin azaltılması amacına yönelik olarak alınan önlemler kapsamında, İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu ve Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın tavsiye kararları da dikkate alınarak Üniversitemiz Senatosunda 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında derslerin uzaktan ve dijital eğitim yöntemleriyle verilmesine karar verilmiştir.)

İzmir Demokrasi Üniversitesi (Yükseköğretim Kurulu’nun; ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyindeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranının % 40’a yükseltilmesi ile birlikte, 19 Ekim 2020 tarihi itibari ile, güz döneminde bazı dersler için uzaktan, bazıları için pandemi kurallarına uygun öğrenci yoğunluğu azaltılarak yüz yüze olmak üzere uzaktan ve örgün eğitimin birlikte uygulanacağı karma bir eğitim yöntemine başlanacaktır.)

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Uygulamalı eğitim gerektiren Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda eğitim bazı dersler için uzaktan, bazıları için pandemi kurallarına uygun seyreltilmiş yüz yüze; diğer fakülte ve yüksekokullarda ise tümüyle uzaktan eğitim yoluyla verilmesi kararı alınmıştır.)

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyıl derslerinin uzaktan eğitim sistemiyle yapılması kararlaştırılmıştır.)

Karabük Üniversitesi (Tıp Fakültesi 4. ve 5. Sınıf öğrencilerinin uygulamalı derslerinin yüz yüze olmasının uygunluğuna, diğer tüm akademik birimlerimizde ise (Lisansüstü/Lisans/Önlisans) derslerin tamamının çevrimiçi (online) olarak yapılmasının uygun olduğuna karar verilmiştir.)

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (Üniversitemiz lisansüstü, lisans ve ön lisans eğitim programlarında yer alan tüm teorik ve uygulama derslerinin uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülmesine, karar verilmiştir.)

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Tıp Fakültesi 4. ve 5. sınıf teorik derslerinin uzaktan, uygulama derslerinin ise seyreltilmiş gruplar halinde yüz yüze eğitim yöntemiyle yürütülmesine, Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencilerinin (intörn doktorların) eğitim programlarının KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yüz yüze eğitim yöntemiyle yürütülmesine,Tıp Fakültesi 1. 2. ve 3. sınıflar ile Üniversitemizin zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık, ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarında yer alan tüm teorik ve uygulama derslerinin uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülmesine,Pandemi sürecinin seyri dikkate alınarak ve ihtiyaç duyulması halinde, dönem sonunda veya yaz döneminde, uzaktan eğitim yöntemiyle yapılan uygulama derslerine takviye olmak üzere kısa süreli yüz yüze fiili uygulama eğitiminin verilebilmesine karar verilmiştir.)

Karadeniz Teknik Üniversitesi (Diş Hekimliği Fakültesi 5. sınıf ve Tıp Fakültesi 6. sınıf dersleri, pandemi koşullarına uygun olarak, yeterli sayıda gruba bölünerek yüz yüze yapılacaktır. Diğer birimler uzaktan eğitim kararı alındı.)

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi (2020-2021 Güz Yarı Yılı uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek.)

Kastamonu Üniversitesi (2020-2021 Güz Yarı Yılı uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek.)

Kayseri Üniversitesi (Lisans öğrencileri uzaktan eğitim lisansüstü öğrenciler yüz yüze eğitim yapılacak.)

Kırklareli Üniversitesi (09.09.2020 tarihinde Üniversitemizin 110 Sayılı Senato Toplantısında, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Güz Döneminde, teorik derslerin çevrimiçi eş zamanlı uzaktan öğretim yolu ile yapılmasına; 7+1 Uygulamalı Eğitim Sistemine geçilen lisans programları, 3+1 Uygulamalı Eğitim Sistemine geçilen önlisans programları işyeri eğitimi uygulamaları, tüm birimlerin uygulamalı dersleri ile Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik ve Ebelik Programları dönem içi uygulamalarının Covid-19 Küresel Salgınının seyri doğrultusunda, Birimlerin Akademik Kurullarında belirlenecek ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir)

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Hibrit eğitim modeli uygulanacaktır)

Kocaeli Üniversitesi (Tıp Fakültesi İntörn grubu dışındaki tüm bölümlerinde güz eğitim döneminin online olarak devamına karar verildi.)

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Senato Kararları doğrultusunda Ekim ayı boyunca uzaktan eğitimle devam edilecek. Salgının seyrine göre Kasım ayı için tekrar değerlendirme yapılacak.)

Konya Teknik Üniversitesi (2020-2021 Güz Yarı Yılı uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek.)

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (2020-2021 Güz Yarı Yılı uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek.)

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (2020-2021 Güz Yarı Yılı uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek.)

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu hariç tüm birimlerde uzaktan ve senkron eğitim yapılmasına, İlgili bölüm/program/sınıf bazında eğitimlerin uygulamasına ilişkin esasların akademik birimlerce belirlenmesine, Dünyada, ülkemizde ve Manisa’da COVID-19 pandemisinin seyrine göre güz yarıyılında eğitim şeklinin ve takviminin değişebileceğine, karar verildi.)

Marmara Üniversitesi (Üniversitemizin senato kararına göre 2020-2021 akademik yılı güz döneminde öğretim faaliyetleri uzaktan öğretim (çevirimiçi) usulü ile gerçekleştirilecektir.)

Mersin Üniversitesi ( Teorik derslerin tamamı Uzaktan Eğitim Platformu üzerinden uzaktan eğitim yoluyla işlenecektir. Bu konuda Birim Yönetim Kurulu Kararına gerek yoktur. Uygulamalı derslerin teorik kısımları uzaktan eğitim platformu üzerinden yapılacak olup, uygulamalı kısımları ise Birim Yönetim Kurulu Kararı ile uzaktan eğitim yoluyla veya 14 Aralık 2020 tarihinde başlamak üzere Akademik Takvimde belirtilen Güz Eğitim-Öğretim Döneminin son dört haftasında yüz yüze işlenebilecektir.)

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (2020-2021 Güz Yarı Yılı uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek)

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Üniversitemizde 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında eğitim-öğretim faaliyetleri, Tıp Fakültesinin 4. 5. ve 6. Sınıfları; Muğla Sağlık Bilimleri ile Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Hemşirelik Bölümlerinin 4. Sınıfları ve Diş Hekimliği Fakültesinin 1. ve 2. Sınıfları dışında Üniversitemizin tüm birimlerinde Uzaktan Eğitim şeklinde gerçekleştirilecektir.)

Munzur Üniversitesi (Güz döneminde geçerli olmak üzere uzaktan eğitim yolu ile devam etmesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Mühendislik Fakültesine bağlı tüm bölümlerde, Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı hemşirelik ve ebelik bölümlerinde uygulamalı derslerin ilk 10 haftasının uzaktan eğitim yoluyla, son 4 haftasının ise yüz yüze eğitim yoluyla yapılması kararlaştırılmıştır.)

Necmettin Erbakan Üniversitesi (2020-2021 güz yarı yılında teorik ve uygulamalı tüm derslerin, uzaktan ve online yürütülmesi kararı alınmıştır.)

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (2020-2021 Güz Yarı Yılı uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek.)

Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi (2020-2021 Güz Yarı Yılı uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek.)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Üniversite Senatosu, 2020-2021 Eğitim Öğretim Güz Döneminde Derslerin Uzaktan Eğitim Sistemiyle; Sınavların ise yüz yüze yapılması yönünde karar almıştır.)

Ordu Üniversitesi (DOKAP Bölgesindeki 15 Üniversite ortak eğitim kararı aldı. 2020-2021 Güz Yarı Yılı uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek.)

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Üniversitemiz Senato toplantısında, 2020-2021eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı eğitim ve sınavlarının COVID-19 salgınının mevcut verileri ve yayılma riskleri dikkate alınarak uzaktan eğitim şeklinde dijital yöntemler kullanılarak yapılmasına oybirliği ile karar verildi.)

Pamukkale Üniversitesi (Tıp, Sağlık Bilimleri Fakülteleri ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokullarında derslerin sadece son sınıf öğrencileri için örgün eğitimle yapılmasına, Eğitim Fakültesi öğrencilerinin uygulama derslerinin MEB’in belirlediği süreç kapsamında yapılmasına, diğer birimlerin uzaktan eğitime devam etmesine karar verilmiştir.)

Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi (2020-2021 Güz Yarı Yılı uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek.)

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Karma eğitim modeli uygulanacak)

Sakarya Üniversitesi (2020-2021 Güz Yarı Yılı uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek.)

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sağlık bilimleri dışında uzaktan eğitim yapılacak. Spor fakültesi uygulamalı dersleri karma şekilde yapılacak)

Samsun Üniversitesi (Yabancı Dil Hazırlık sınıfları tamamen uzaktan eğitim ile yapılacaktır. Bütün programlarda mecburi olan 5İ kapsamındaki Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ve İş Sağlığı ve Güvenliği dersleri salgın öncesinde de yapıldığı gibi üniversitemizin UZEM sistemi üzerinden yürütülecektir. Yukarıdaki dersler (5i dersleri) dışındaki bölüm dersleri karma bir sistemle yürütülecektir. Bu sistemde, haftalık ders programlarında her ders için ders sorumlusu tarafından etkileşimli çevrimiçi oturumlar açılacaktır. Her dersin bir saatinin karşılığı olarak ders sorumlusu tarafından UZEM sistemine ders ile ilgili materyal (sunum, örnekler, vs) yüklenecektir. )

Siirt Üniversitesi (Veteriner Fakültemizin 5. Sınıf intörn öğrenci eğitimlerinin yüz yüze, diğer birimlerimizin tümünün ise uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına oy birliği ile karar verildi.)

Sinop Üniversitesi (Lisansüstü programlarımızdaki tüm derslerin yüz yüze verilmesine, İngilizce zorunlu hazırlık sınıfındaki derslerin yüz yüze verilmesine, İsteğe bağlı İngilizce/Arapça hazırlık sınıfındaki derslerin yüz yüze verilmesine, İlahiyat Fakültesi 1. sınıfındaki Arapça, Kur’an ve Osmanlıca derslerin yüz yüze verilmesine, Meslek Yüksekokulu Sualtı Teknolojisi Programı 1. ve 2. sınıftaki tüm derslerin yüz yüze verilmesine, Önlisans ve lisans programlarında uygulama yoğunluklu bazı derslerin bu dönem programından çıkarılarak gelecek yarıyıllara aktarılmasına, Diğer önlisans ve lisans programlarındaki derslerin uzaktan eğitimle verilmesine, 2547 Sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) fıkrası hükmü uyarınca verilen derslerin (Yabancı Dil ve Temel Bilgi Teknolojileri/Bilgisayar) muafiyet sınavlarının UZEM tarafından eş zamanlı online olarak yapılmasına, Ayrıca, bütün programlarda dönem sonu sınavlarının (yarıyılsonu/bütünleme/tek ders sınavı gibi) yüz yüze yapılmasına, Yüz yüze verilecek derslere katılmak istemeyen öğrencilerin, kayıt dondurma ve/veya söz konusu dersleri sonraki dönemlerde alma hakkına sahip olmasına karar verilmiştir.)

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (2020-2021 öğretim yılı Güz yarı yılında yabancı dil hazırlık, ön lisans, lisans ve lisans üstü tüm derslerin genel olarak uzaktan, online olarak yürütülmesine karar verilmiştir.)

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (2020-2021 Güz Yarı Yılı uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek. Pandeminin seyrine göre değişiklik olabilecektir.)

Tokat Gaziosman Paşa Üniversitesi (2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde teorik derslerin uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılmasına, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların ertelenmesine, Tıp ve Diş Hekimliği programlarındaki eğitimin kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze yapılmasına karar verilmiştir.)

Trabzon Üniversitesi Trabzon Üniversitesi de Uzaktan eğitim kararı alan üniversiteler arasında yerini aldı. (2020-2021 Güz Yarı Yılı uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek.)

Trakya Üniversitesi (Tıp, Diş, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Programı ve Kerşan Hakkı Yörük Sağlık YO Hemşirelik programlarında Hibrti, diğer fakültelerde ise uzaktan öğretim kararı alındı)

Türk-Alman Üniversitesi (Üniversitemizin hazırlık sınıfı ve lisans programlarının tamamında teorik derslerin uzaktan ve senkron; lisansüstü derslerin daha önce planlanan oranlar çerçevesinde kısmen uzaktan kısmen yüz yüze olarak yapılmasına karar verildi)

Uşak Üniversitesi (Dersler 12 Ekim’den itibaren yüzde yüz uzaktan eğitimle yapılacak. Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik bölümü uygulamalı dersleri, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümümünün 4.Sınıf Sağlık Bakım Yönetimi-I ile Hemşirelikte Öğretim I derslerinin yüzyüze; Eğitim Fakültesi öğrencilerinin uygulama derslerinin (Okul Deneyimi, Öğretmenlik Uygulaması, v.b.) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların açılması (yüz yüze veya uzaktan) hakkında alacağı karar doğrultusunda yapılmasına karar verildi)

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi(Ön lisans ve lisans programlarındaki teorik derslerin uzaktan eğitim yoluyla çevrimiçi-eşzamanlı olarak uygulanacak. Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakültelerinde sııfa göre farklılık olacak)

Yalova Üniversitesi  Yalova Üniversitesi de Uzaktan eğitim kararı alan üniversiteler arasında yerini aldı. (Yalova Üniversitesi Senatosu’nun almış olduğu ‘Seyreltilmiş Kampüs Modeli’ kararı uyarınca güz yarıyılı toplam ders sayısının yüzde 60’ının yüz yüze; yüzde 40’ının ise uzaktan eğitim ile uygulanması yerine, güz dönemi derslerinin tamamen uzaktan eğitim ile yürütülmesine karar verilmiştir.)

Yıldız Teknik Üniversitesi 

(Uygulamalı eğitim yapılması gereken durumlarda ders, proje, tez çalışmaları yüz yüze yapılacak.)

Yozgat Bozok Üniversitesi 

(2020-2021 Güz Yarı Yılı uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek.)

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 

(Teorik, teorik ağırlıklı uygulama, klinik öncesi uygulama ve uygulamalı derslerin tümü uzaktan, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Devlet Konservatuarı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu uygulama dersleri ertelenmiştir. Tıp Fakültesi 6. Sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime devam edecek.)

Hala Eğitim Modeli İçin Açıklama Yapmayan Üniversiteler

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

Bayburt Üniversitesi

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Fırat Üniversitesi

Giresun Üniversitesi

Gümüşhane Üniversitesi

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Kafkas Üniversitesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Kırıkkale Üniversitesi

Mardin Artuklu Üniversitesi(Üniversite 29 Ağustos’ta açıkladığı kararı sitesinden kaldırmıştır)

Muş Alparslan Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi ( Üniversite 31 Ağustos’ta yayımladığı açıklamayı WEB sitesinden kaldırmıştır)

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

Şırnak Üniversitesi

Tarsus Üniversitesi

Kaynak: MemurlarNet

İlgini Çekecek Diğer İçerikler;

  • Site İçi Yorumlar

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.