Selçuk Üniversitesi Taciz İddiası Üzerine Resmi Açıklama Yaptı

Sıradaki içerik:

Selçuk Üniversitesi Taciz İddiası Üzerine Resmi Açıklama Yaptı

e
sv

Üniversite Öğrencilerine Burs Veren Kurumlar 2020-2021 Listesi

154 okunma — 08 Eylül 2020 15:32

Üniversite öğrencilerine burs veren kurumları sizler için listeledik.

Üniversite Öğrencilerine Burs Veren Kurumlar

Bir çok özel şirket ve kurum üniversite öğrencileri için burs veriyor. Bir çok öğrenci devletin verdiği kredi/burs imkanlarının yetersizliğinden dolayı bu burslara başvuruyor. Üniversite öğrencilerine burs veren kurum, şirket vb. bir çok platformu sizler için listelemek istedik.

1. Toplum Gönüllüleri Vakfı Burs

Üniversite Öğrencilerine Burs Veren Kurumlar 2020-2021 Listesi

Toplum Gönüllüleri Vakfı, haftada 4 saat toplumsal sorumluluk projelerinde yer alınması şartı ile karşılıksız burs veriyor. Bursun devamlılığı için ise akademik başarı şartı var.

Toplum Gönüllüleri Vakfı Burs Başvurusu

2. Vehbi Koç Vakfı Burs

Üniversite Öğrencilerine Burs Veren Kurumlar 2020-2021 Listesi 1

Vehbi Koç Vakfı ün yüksek bursu veren vakıf. Burs için şartları ise şu şekilde; eğitimi için maddi yardıma ihtiyacı olmak, disiplin cezası almamış olmak, başarı notunun en az 100 üzerinden 60, 4 üzerinden ise 2,50 olması, karşılıksız burs almıyor olmak.

Vehbi Koç Vakfı Burs Başvurusu

3. DASEV Darendeliler Kültür Sağlık ve Eğitim Vakfı Burs

Üniversite Öğrencilerine Burs Veren Kurumlar 2020-2021 Listesi 1

Üniversite öğrencilerine burs veren kurumlar arasında bu vakıf hem birçok başvuru şartı hem de başarı şartı sunuyor. 

Başvuru şartları

 • Kamu haklarından yasaklı olmamak, T.C. vatandaşı olmak,
 • Türkiye’de ikamet ediyor olmak
 • Doğal afet, kaza gibi çeşitli nedenlerle mağdur duruma düşen ve bu durumlarını belirleyen öğrenciler burstan öncelikle yararlandırılır.
 • Aylık nakit ödeme şeklinde başka bir burs desteği almıyor olmak,( KYK Hariç)
 • Aynı aileden DASEV Burs Programı’na devam eden başka bir öğrencinin olmaması
 • Başvurularda puanların eşit olması halinde kız çocuklarına öncelik tanınır.

Başarı kriterleri

 • Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: Fakülte veya yüksekokula giriş puan sırasına göre önde olmak, eşit puan alanlarda öncelik verilir.
 • Ara sınıflar için: Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,0 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 60) olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak.
 • Zorunlu olmamak kaydıyla, “ vakıf gönüllülüğü” taahhüdünde bulunan öğrencilere öncelik verilebilir.
 • Vakıf ve özel üniversiteler ve Açık Öğretim hariç olmak üzere, milli eğitime bağlı üniversite, akademi ya da yüksek okulların 2, 4, 6 yıllık eğitim veren bölümlerini kazanmış olmak (derece alanlar önceliklidir), okuyor olmak,

DASEV Burs Başurusu

4. 21. Yüzyıl Eğitim Ve Kültür Vakfı Burs

Bu kurum sadece üniversite eğitimi için değil, tüm yaş grupları için burs imkanı sağlıyor. Bu kurumun burs vereceği öğrencilerin şu şartları sağlaması gerekiyor;

 • T.C. vatandaşı olmak
 • Ailesinin kırsal kesimde ikamet ediyor olması
 • Anne ve babadan birisi veya ikisi de hayatta olmaması, parçalanmış bir aileden olmak (Öncelik Koşulu)
 • Devlet üniversitelerinde okuyor olmak
 • Başarılı ve eğitimini sürdürürken zorlanıyor olmak

21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı Burs Başvurusu

5. Hacı Ömer Sabancı Vakfı Burs

Üniversite Öğrencilerine Burs Veren Kurumlar 2020-2021 Listesi 1

Üniversite öğrencilerine burs veren Sabancı Vakfı ise bursları, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine karşılıksız olarak verilmektedir.

Ayrıca Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından engel ve başarı durumuna göre tespit edilen ve yurt içindeki devlet üniversitelerine yerleştirilen 15 öğrenci ile aşağıda belirtilen burs kapsamındaki üniversitelere yerleştirilmiş olmaları şartıyla kalkınmada öncelikli illerde yerleştirme puanı itibariyle il birincisi olarak tespit edilen 15 öğrenciye de Sabancı Vakfı bursu verilir. 

Hacı Ömer Sabancı Vakfı Burs Başvurusu

6. İstanbul Sanayi Odası Vakfı Burs

1-) T.C. vatandaşı olmak,
2-) Başka bir resmi veya özel kuruluştan burs veya kredi almamak, (kredi ve yurtlar kurumundan alınan öğrenim kredisi ve bursu ile engelli öğrencilere verilen burslar hariç),
3-) Gelir düzeyi düşük olmak,
4-) Ara sınıflar için yıllık genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden 80 olmak,
5-) Adli sicil kaydı bulunmamak,
6-) İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde bulunan eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak,
7-) İlgili üniversitelerin mühendislik fakültelerinde öğrenim görüyor olmak.

İSOV belirli üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğrenim gören adayların başvurularını kabul etmektedir. Bu üniversiteler ve bölümler başvuru formunda belirtilmiştir.

İstanbul Sanayi Odası Vakfı Burs Başvurusu

7. İstanbul Ticaret Odası

İstanbul Ticaret Odası; Kredi ve Yurtlar Kurumu‘nca verilen öğrenim bursu da dahil olmak üzere herhangi başka bir kurumdan karşılıksız burs almayan, herhangi bir firma veya kuruluşta çalışmayan, ara sınıf başvurularında yıllık genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,25 veya 100 üzerinden en az 60 olan öğrencilere burs imkanı sağlıyor.

İstanbul Ticaret Odası Burs Başvurusu

8. Milli Eğitim Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı, yükseköğrenim kurumlarının öğretmen yetiştiren fakültelerini ilk beş tercihi içinde yazan ve bu bölüme girmeye hak kazanan öğrencilere dört yıl boyunca her ay karşılıksız burs veriyor.

MEB Burs Başvurusu

9. Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı

Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı, 2020-2021 eğitim öğretim son sınıfta olan ve alttan dersi bulunmayan öğrencilere karşılıksız burs verecek. Fakat bu burs bazı üniversiteler ve bölümler için geçerli.

Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı Burs Başvurusu

10. Dr. Ali Mümtaz Gürsoy Okutma Vakfı

Burs şartları

 • TC vatandaşı olmak,
 • Milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak,
 • Tercihen İstanbul üniversitelerinde okuyor olmak,
 • Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olmak,
 • Yeni kayıt yaptıracaklar için; bölüme girenler arasında ortalamanın üstünde puan almış olmak,
 • Ara sınıflar için; başarı ortalamasının 4 üzerinden 2,5;  100 üzerinden 65 olması, 2 dersten fazla başarısız dersin bulunmaması,
 • Maddi imkânları kısıtlı olmak, desteğe ihtiyaç duymak,
 • Başka bir yerden burs almamak.

Vakıf doğrudan yapılan başvuruları kabul etmemektedir. Burs verilecek öğrencilerin seçimleri üniversitelerin burs büroları aracılığı ile yapılmaktadır.

Dr. Ali Mümtaz Gürsoy Okutma Vakfı Burs Başvurusu

11. İzzet Baysal Vakfı

İzzet Baysal Vakfı Burs Yönetmeliği şu şekilde; 

1. Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin dört yıllık bölümlerine en yüksek puanla birinci sırada kayıt yaptıran birinci öğretim lisans öğrencilerine vakfımız tarafından burs verilmektedir. 

2. Bölüm birincilerinden sonra gelen en yüksek puanlı Bolu’lu bir öğrenciye daha vakfımız burs vermektedir. Bu öğrencilerin, Bolu Merkez İlçe veya diğer İlçe ve köylerinde doğup, buraların nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir. 

3. “Bunun dışında çalışkan ve çok fakir olup, Abant İzzet Baysal Üniversitesinde ve başka üniversitelerde okuyan 10 Bolulu öğrenciyi geçmemek üzere burs verilebilir. Ayrıca; ortaöğretimde ve üniversitede okuyan fakir ve çalışkan olan veya anne ve babasından ikisini veya birini yitirmiş öğrenciler için ise, Bolu Eğitim Koordinatörlüğü’nün teklifi ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile burs verilebilmektedir.” 

4. Bursların devam edebilmesi için, bursiyerlerin öğrenciye yakışmayan hareket ve davranışlarda bulunmamaları, ceza almamaları başarı ile sınıflarını geçmeleri gerekmektedir. Üniversite öğrencilerinin sınıf geçme notunun en az 2 ve 2’nin üstünde olması gerekmektedir. 

5. Vakfımızdan burs alan öğrenciler, hayata atıldıktan sonra şayet imkanları el verirse, vakfımız kanalıya veya bizzat kendileri bir öğrenciye burs vererek, okumasına yardımcı olacaklarına dair söz vermektedirler. 

6. Vakfımızdan burs alan öğrenciler, başka bir vakıftan veya kurumdan burs ve maaş alamazlar. 

7. Beşinci madde kapsamı içinde girip burs alacak olan öğrencilerin seçimini bursiyerlerimiz bizzat yapabildikleri gibi, biz de vakıf olarak kendilerine yardımcı olmaktayız. Bursiyerlerin burslarının ödenmesi, takibi tarafımızdan yapılmakta olup, her öğretim yılının sonunda burs verilen öğrenciye ait imza föyü ile öğrencinin başarı durumu bir yazı ile ilgili kişiye bildirilmektedir.

İzzet Baysal Vakfı Burs Başvurusu

12. Rumeli Eğitim Vakfı

Rumeli Eğitim Vakfınca, üniversitelerde lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören başarılı ve maddi imkânları yetersiz öğrencilere verilecek burslara ve burslulara verilebilecek ödüllere ilişkin adaylık ve başvuru, kabul, değerlendirme ve tahsis, esaslarını düzenlemektir.

Rumeli Eğitim Vakfı Burs Başvurusu

İlgini Çekecek Diğer İçerikler;

Bizi Sosyal Medyadan Takip Ederek Güncel Bilgilere Ulaşabilirsin;

Twitter;

Instagram;

https://www.instagram.com/p/CE1aC4CDUow/?utm_source=ig_web_copy_link
 • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.