burs

Sıradaki içerik:

burs

e
sv

Selçuk Üniversitesi Kesin Kayıt Duyurusu Yayınlandı! 2020 – 2021

237 okunma — 31 Ağustos 2020 13:24

Selçuk Üniversitesi kesin kayıt duyurusu resmi internet sitesinde yayınlandı.

Selçuk Üniversitesi Kesin Kayıt Duyurusu

Selçuk Üniversitesi Kesin Kayıt Duyurusu Yayınlandı! 2020 - 2021

2020–2021 eğitim–öğretim yılında Selçuk Üniversitesi kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan aday öğrencilerden isteyen öğrencilerin kayıtları 29 Ağustos-06 Eylül 2020 tarihleri arasında e-devlet kapısı üzerinden elektronik kayıt işlemi ile gerçekleştirilecektir.

Elektronik kayıt yaptıramayan veya elektronik kayıt yaptırmak istemeyen aday öğrenciler 31 Ağustos- 05 Eylül 2020 tarihleri arasında yerleştirildikleri fakülte ve yüksekokullardaki kayıt bürolarında yüz yüze kayıt yaptırabilecektir. Kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde Üniversitemize başvurmaları zorunludur.

Bu süre içerisinde Selçuk Üniversitesi Kesin Kayıt Duyurusu için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Üniversitemize kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, aşağıda belirtilen iş ve işlemleri gerçekleştirmeleri; istenilen belgeleri eksiksiz tamamlamaları ve beraberlerinde getirmeleri gerekmektedir.

Selçuk Üniversitesi Elektronik Kayıt (E-Kayıt) Nasıl Yapılır?

 • a) Aday öğrenciler için e-kayıt zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır.
 • b) Elektronik kayıt (e-kayıt) yaptırmak isteyen öğrenciler (şayet yoksa) PTT şubelerinden e-devlet şifresi almaları gerekmektedir.
 • c) Elektronik kayıt yaptıracak aday öğrenciler 29 Ağustos-06 Eylül 2020 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr adresindeki e-hizmetler bölümü altında yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında açılacak olan “Üniversite E-Kayıt” seçeneğini tıklayarak kayıtlarını gerçekleştirebileceklerdir.
 • d) E-Kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecek olup. Asker Alma Dairesinden askerlik durumu bilgisi ve Millî Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi de aynı ekranda yer alacaktır. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak Millî Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler Elektronik kayıt yapamayacak ve üniversitemize yönlendirilecektir.
 • e) Kayıt işlemini tamamladıktan sonra “Barkotlu Çıktı” belgenizi mutlaka alınız.
 • f) E-Kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir “Barkotlu Çıktıyı” aşağıda yer alan belgeler ile birlikte ders kayıtları için üniversitemize geldiğinde Öğrenci İşleri Bürosuna teslim edeceklerdir.

Öğrenci İşlerine Teslim Edilecek Belgeler

Selçuk Üniversitesi Kesin Kayıt Duyurusu Yayınlandı! 2020 - 2021

Selçuk Üniversitesi öğrenci işlerine 5 Ekim 2020 saat 15:00‘a kadar teslim edilmesi gereken belgeler.

 • a) Kayıt işlemini sonunda alınan barkotlu e-kayıt çıktısı.
 • b) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz.)
 • c) T.C. nüfus cüzdanının iki yüzünün fotokopisi. (Aslının gösterilmesi koşuluyla)
 • d) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)
 • e) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
 • f) İkinci öğretim programlarına e-kayıt yaptıran öğrenciler ders kayıtlarını yaptırmadan önce öğrenim ücretini yatırmak zorundadırlar. Öğrenim ücreti yatırılmadan öğrenci kaydı tamamlanmış sayılmaz.
 • g) Yükseköğretim bölüm/programının özelliği gereği istenilen belgeler. Kayıt yaptıracağınız birimin ÖSYM yerleştirme kılavuzundaki özel koşul ve açıklamalar bölümünde belirtilen belgeler. *Kayıt işlemlerini e-devlet üzerinden gerçekleştiren öğrencilerimizin öğrencilik haklarından yararlanabilmeleri için yukarıda belirtilen belgeleri en geç 05 Ekim 2020 tarihine kadar kayıtlı oldukları Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu öğrenci işleri birimine şahsen ya da kargo ile teslim etmeleri gerekmektedir.

Selçuk Üniversitesi Yüz Yüze Kayıt İşlemleri

 • a) Kayıt için adayların bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
 • b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle üniversite tarafından onaylanan örneği kabul edilir.
 • c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz. Üniversitemiz, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
 • d) Millî Savunma Bakanlığı sorgulama sistemince askerlik şubesine yönlendirilenler hariç olmak üzere aday öğrencilerden askerlik belgesi istenmez, adayın beyanına göre işlem yapılır. Ancak, gerçeğe aykırı olarak yapılan beyan ile ilgili üniversitenin sorumluluğu bulunmaz.
 • e) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
 • f) Üniversitemizin bir programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde Üniversitemize geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2020 tarihine kadar Üniversitemiz ilgili birimine ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
 • g) Kayıtlar esnasında aşağıda yer alan belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir.

Selçuk Üniversitesi Kesin Kayıtlar İçin Gerekli Belgeler

 • a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi. (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz.)
 • b) T.C. nüfus cüzdanının iki yüzünün fotokopisi. (Aslının gösterilmesi koşuluyla)
 • c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)
 • d) Millî Savunma Bakanlığı Sorgulama Sistemince Askerlik Şubesine
 • yönlendirilenlerden askerlik çağına gelmiş öğrenciler için ilgili askerlik şubesinden alınacak “bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına” dair belge.
 • e) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
 • f) İkinci öğretim programlarına kayıt yaptıran öğrenciler ders kayıtlarını yaptırmadan önce öğrenim ücretini yatırmak zorundadırlar. Öğrenim ücreti yatırılmadan öğrenci kaydı tamamlanmış sayılmaz.
 • g) Yükseköğretim programının özelliği gereği istenilen belgeler. Kayıt yaptıracağınız birimin ÖSYM yerleştirme kılavuzundaki özel koşul ve açıklamalar bölümünde belirtilen belgeler.
 • h) Kayıtlar; yerleştirildiğiniz Fakülte/Yüksekokulu/Meslek Yüksekokulunun bulunduğu merkezlerde yapılacaktır.
 • 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında Öğrenci Katılım Payları Vakıfbank Şubeleri aracılığıyla tahsil edilecektir. Öğrenci numarası ile herhangi bir Vakıfbank Şubesine başvurarak öğrenci katkı payının yatırılması mümkündür. Bu durum kayıt aşamasında sizlere kolaylık sağlayacaktır.

Selçuk Üniversitesi Öğrenci Numarası Almak İçin;

Selçuk Üniversitesi öğrenci numarası öğrenmek için buraya tıklayın.

Selçuk Üniversitesi Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Telefon Numaraları

SN FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL /MYO TELEFON NUMARASI
1 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 0 332 2231287
2 HUKUK FAKÜLTESİ 0 332 2233232
3 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 0 332 2231995 – 1999
4 İLETİŞİM FAKÜLTESİ 0 332 2233645
5 VETERİNER FAKÜLTESİ 0 332 2232619
6 ZİRAAT FAKÜLTESİ 0 332 2232969
7 DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI 0 332 2233500>1275
8 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 0 332 2233522-33523
9 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 0 332 2234566 – 34560
10 SELÇUK TIP FAKÜLTESİ 0 332 2243824
11 EDEBİYAT FAKÜLTESİ 0 332 2231400
12 FEN FAKÜLTESİ 0 332 2233936 – 33937
13 BEYŞEHİR ALİ AKKANAT TURİZM FAKÜLTESİ 0 332 5120580
14 TURİZM FAKÜLTESİ 0 332 2233448-34430-34559
15 BEYŞEHİR A.AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ 0 332 5120515
16 AKŞEHİR İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAKÜLTESİ 0 332 8128588
17 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 0 332 2233373
18 MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ 0 332 2231808-31818
19 ÇUMRA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 0 332 4473669
20 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 0 332 2233151
21 İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0 332 2234963
22 ECZACILIK FAKÜLTESİ 0 332 2233936
23 SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU 0 332 2231021
24 BEYŞEHİR UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 0 332 5121881
25 AKŞEHİR MÜH.MİMARLIK FAKÜLTESİ 0 332 8130572
26 HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 0 332 2234913
27 EĞİTİM FAKÜLTESİ 0 332 2233002
28 SOSYAL BİLİMLER MYO 0 332 2232268-32269
29 AKSEHİR MYO 0 332 8140111
30 BEYŞEHİR ALİ AKKANAT MYO 0 332 5128965
31 BOZKIR MYO 0 332 4261444
32 ÇUMRA MYO 0 332 4475621
33 GÜNEYSINIR MYO 0 332 4712572
34 HADİM MYO 0 332 4181841
35 HUĞLU MYO 0 332 5161667
36 ILGIN MYO 0 332 8857262
37 KADINHANI FAİK İÇİL MYO 0 332 8340306
38 KARAPINAR AYDOĞANLAR MYO 0 332 7556896
39 KULU MYO 0 332 6414159
40 SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 0 332 2231080
41 SARAYÖNÜ MYO 0 332 6172800
42 SİLİFKE TAŞUCU MYO 0 324 7412734
43 TAŞKENT MYO 0 332 4971494
44 CİHANBEYLİ MYO 0 332 6734089
45 AKÖREN ALİ RIZA ERCAN MYO 0 332 4612890
46 DOĞANHİSAR MYO 0 332 5561001
47 ADALET MYO 0 332 2233756
48 AKŞEHİR KADİR YALAGÖZ SAĞLIK Y.O. 0 332 8130572
49 YUNAK MYO. 0 332 8512800
50 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 0 332 2233171-33179

İlgini Çekecek Diğer İçerikler;

 • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.