KYK Yurt Ücretleri 2021-2022 Ne Kadar Olacak?

Sıradaki içerik:

KYK Yurt Ücretleri 2021-2022 Ne Kadar Olacak?

e
sv

Selçuk Üniversitesi Kesin Kayıt 2021 – 2022 Duyurusu

718 okunma — 27 Ağustos 2021 13:53

Selçuk Üniversitesi kesin kayıt 2021 tarihlerini açıkladı.

Selçuk Üniversitesi Kesin Kayıt 2021 Tarihlerini Açıkladı

Selçuk Üniversitesi kesin kayıt 2021 – 2022 eğitim öğretim yılında, kesin kayıt yaptırmak isteyen aday öğrenciler için tarih verdi.

E Devlet üzerinden kayıt işlemleri 04 – 08 Eylül 2021 tarihleri arasında elektronik kayıt işlemleri yapılabilecek.

Elektronik kayıt yaptırmayan veya istemeyen öğrenciler için ise 06 – 10 Eylül 2021 tarihleri arasında yerleştirildikleri Fakülte ve Yüksekokullardaki Kayıt Bürolarında yüz yüze kayıt yaptırabilecekler.

Ayrıca üniversite yaptığı duyuruda şunları da belirtti;

Kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde üniversitemize başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Üniversitemize kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, aşağıda belirtilen iş ve
işlemleri gerçekleştirmeleri; istenilen belgeleri eksiksiz tamamlamaları ve beraberlerinde
getirmeleri gerekmektedir.

Selçuk Üniversitesi Kesin Kayıt 2021 Elektronik Kayıt (E-KAYIT)

Selçuk Üniversitesi Kesin Kayıt 2021 - 2022 Duyurusu
 • a) Aday öğrenciler için e-kayıt zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır.
 • b) Elektronik kayıt (e-kayıt) yaptırmak isteyen öğrenciler (şayet yoksa) PTT şubelerinden e-devlet şifresi almaları gerekmektedir.
 • c) Elektronik kayıt yaptıracak aday öğrenciler 04 – 08 Eylül 2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr adresindeki e-hizmetler bölümü altında yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında açılacak olan “Üniversite E-Kayıt” seçeneğini tıklayarak kayıtlarını gerçekleştirebileceklerdir.
 • d) E-Kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecek olup, Asker Alma Dairesinden askerlik durumu bilgisi ve Milli Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi de aynı ekranda yer alacaktır. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler Elektronik kayıt yapamayacak ve Üniversitemize yönlendirilecektir.
 • e) Aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıtlı öğrencilerin, elektronik kayıt ekranında kaydı yapılmayacak olup Üniversitemize yönlendirileceklerdir.
 • f) Kayıt işlemini tamamladıktan sonra “Barkotlu Çıktı” belgenizi mutlaka alınız.
 • g) E-Kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir “Barkotlu Çıktıyı” aşağıda yer alan belgeler ile birlikte ders kayıtları için Üniversitemize geldiğinde Öğrenci İşleri Bürosuna teslim edeceklerdir.

Öğrenci İşlerine Teslim Edilecek Gerekli Belgeler


(27 Eylül 2021 tarihi saat 15:00’a kadar)

 • a) Kayıt işlemini sonunda alınan Barkotlu E-Kayıt Çıktısı.
 • b) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz.)
 • c) T.C. nüfus cüzdanının iki yüzünün fotokopisi. (Aslının gösterilmesi koşuluyla)
 • d) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)
 • e) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
 • f) İkinci öğretim programlarına e-kayıt yaptıran öğrenciler ders kayıtlarını yaptırmadan önce öğrenim ücretini yatırmak zorundadırlar. Öğrenim ücreti yatırılmadan öğrenci kaydı tamamlanmış sayılmaz.
 • g) Yükseköğretim bölüm/programının özelliği gereği istenilen belgeler. Kayıt
 • yaptıracağınız birimin ÖSYM yerleştirme kılavuzundaki özel koşul ve açıklamalar bölümünde belirtilen belgeler.


*Kayıt işlemlerini e-devlet üzerinden gerçekleştiren öğrencilerimizin öğrencilik
haklarından yararlanabilmeleri için yukarıda belirtilen belgeleri en geç 27 Eylül 2021
tarihine kadar kayıtlı oldukları Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu öğrenci işleri
birimine şahsen ya da kargo ile teslim etmeleri gerekmektedir.

YÜZYÜZE KAYIT İŞLEMLERİ

 • a) Kayıt için adayların bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
 • b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle üniversite tarafından onaylanan örneği kabul edilir.
 • c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz. Üniversitemiz, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
 • d) Milli Savunma Bakanlığı sorgulama sistemince askerlik şubesine yönlendirilenler hariç olmak üzere aday öğrencilerden askerlik belgesi istenmez, adayın beyanına göre işlem yapılır. Ancak, gerçeğe aykırı olarak yapılan beyan ile ilgili Üniversitenin sorumluluğu bulunmaz.
 • e) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
 • f) Üniversitemizin bir programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde Üniversitemize geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar Üniversitemiz ilgili birimine ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
 • g) Kayıtlar esnasında aşağıda yer alan belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir.


Kesin Kayıtlar İçin Gerekli Belgeler

 • a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi. (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz.)
 • b) T.C. nüfus cüzdanının iki yüzünün fotokopisi. (Aslının gösterilmesi koşuluyla)
 • c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)
 • d) Milli Savunma Bakanlığı Sorgulama Sistemince Askerlik Şubesine yönlendirilenlerden Askerlik çağına gelmiş öğrenciler için ilgili askerlik şubesinden alınacak “bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına” dair belge.
 • e) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.) f) İkinci öğretim programlarına kayıt yaptıran öğrenciler ders kayıtlarını yaptırmadan önce öğrenim ücretini yatırmak zorundadırlar. Öğrenim ücreti yatırılmadan öğrenci kaydı tamamlanmış sayılmaz.
 • g) Yükseköğretim programının özelliği gereği istenilen belgeler. Kayıt yaptıracağınız birimin ÖSYM yerleştirme kılavuzundaki özel koşul ve açıklamalar bölümünde belirtilen belgeler.
 • h) Kayıtlar; yerleştirildiğiniz Fakülte/Yüksekokulu/Meslek Yüksekokulunun bulunduğu merkezlerde yapılacaktır. 2021 2022 Eğitim-Öğretim yılında Öğrenci Katılım Payları Vakıfbank Şubeleri aracılığıyla tahsil edilecektir. Öğrenci numarası ile herhangi bir Vakıfbank Şubesine başvurarak Öğrenci Katkı Payı’nın yatırılması mümkündür. Bu durum kayıt aşamasında sizlere kolaylık sağlayacaktır.

Selçuk Üniversitesi yeni yerleşen öğrenciler için Öğrenci Numarası Sorgulama Ekranı

Kaynak: Selçuk Üniversitesi

Faydalı İçerikler;

KYK Yurt Ücretleri 2021-2022 Ne Kadar Olacak?

Necmettin Erbakan Üniversitesi Yüz Yüze Eğitime Ne Zaman Başlıyor?

Selçuk Üniversitesi Atatürk Öğrenci Yurtları Ücretleri 2021-2022

Selçuk Üniversitesi Yüz Yüze Eğitim Başlıyor?

KYK Yurtları Hakkında Bilgiler 2020 – 2021

KYK Yurtları Kaç Kişilik Olur?

Selçuk Üniversitesi Yüz Yüze Eğitim Ne Zaman Başlıyor?

Bizi Sosyal Medyadan Takip Edin;

Twitter

Instagram

 • Site İçi Yorumlar

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.