Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u Fetih Süreci Fatih Sultan Mehmet dönemi Osmanlı tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Onun zamanında artık Osmanlı merkezi bir devlet, sonrasında ise bir imparatorluğa dönüşmüştür. Bunun en belirgin özellikleri İstanbul’un fethinin tasarlanması ve gerçekleşmesinden sonraki siyasi hedefler, cihanşümul bir ebedi devlet anlayışının oluşturulması gibi özellikleri sıralayabiliriz. Fatih Sultan Mehmet’in öncelikli … Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul okumayı sürdür